Vi er Eidsiva.

– Eidsiva har gjennomgått store endringer de to siste årene, og vi ønsker både internt og eksternt å tydeliggjøre Eidsiva som et ledende og bærekraftig infrastrukturkonsern. Siden starten i 1894 er Eidsiva idag et av landets største infrastruktur selskaper med over 1200 ansatte.

Etter salget av strømsalgs-selskapet Innlandskraft, og sammenslåingen med Hafslund Eco, er Eidsiva gått fra å være energikonsern til å bli et stort infrastrukturkonsern, som eier landets største nettselskap, Elvia, det tredje største fjernvarmeselskapet, Eidsiva Bioenergi og som eier/disponerer av landets tredje største fibernett, Eidsiva Bredbånd.

– Den nye visuelle profilen vil speile dagens strategi og virksomhetsområder, og bli felles for morselskapet/ konsernet og virksomhetene Bioenergi og Bredbånd. Den nye identiteten skal være kjennemerket for hele selskapets visjon: Drivkraft for nye muligheter.

Det visuelle konseptet, sammen med logo tar utgangspunkt i hvordan Eidsiva som infrastruktur-selskap, punkt for punkt kobler på både samfunn, virksomhetsområder og deg som sluttbruker. Det stemmer godt med vårt kommunikasjonskonsept: Vi er på.

– Noe å tenke på når man skrur på lyset i lampa, gamer med de beste fiber-linjene eller varmer opp byens gater og skoler med miljøvennlig fjernvarme.

Nettselskapet Elvia vil i tråd med regulatoriske krav, ha egen logo og profilhåndbok som visuelt skiller seg fra resten av Eidsiva-konsernet.

Vår profilmanual.

Dette er vår profilmanual. En verktøykasse for vår merkevare. Her finner du regler, retningslinjer og beskrivelser av hvordan Eidsiva opptrer. Vår visuelle stil, personlighet og fremtoning. Profilmanualen skal hjelpe deg som har daglig kontakt med kunder, skriver artikler, jobber visuelt med hjemmesiden, håndterer sosiale medier, jobber med innhold eller utvikler designmateriell med å sikre at Eidsiva fremstår som en tydelig og gjenkjennbar avsender i de fagområdene du jobber i.

For deg som er leverandør eller du som er på jakt etter vår logo, vil denne profilmanualen hjelpe deg å forstå hvordan vi snakker og hvem vi er. Her vil du finne retningslinjene du måtte trenge for å ivareta vår profil.

Verktøykassen skal hjelpe deg med å sikre at vi i Eidsiva er en tydelig og gjenkjennelig avsender i de fagområdene du jobber i. Verktøykassen inneholder en oversikt over alle elementer i vår visuelle identitet, som logoer, farger, typografi og annet designmateriell.